Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunalrådets månadsbrev - januari 2018

2018 - ett år för politik och demokrati

I år är ett fint år - för i år är det valår. Det innebär ett år där våra demokratiska röster blir extra starka och tydliga och där vi får möjlighet att kunna påverka vår gemensamma framtid tillsammans.

Så missa inte chansen att göra din röst hörd. Oavsett om du har din uppfattning klar eller om du funderar mellan olika alternativ, så gör ett aktivt val till riksdag, landsting och kommun den andra söndagen i september.

 

I en tid där begrepp som fake news och valpåverkan diskuteras flitigt är det viktigare än någonsin att inför valet vara engagerad, påläst och källkritisk. Vänd er gärna till informationskällor som ni känner förtroende för och kontrollera bakgrunder till uppgifter som sprids ryktesvis.

 

För Munkedals kommun innebär även 2018 en förberedelse för en ny kommunalpolitisk organisation. Från och med 1 januari 2019 kommer kommunen införa ett antal nya nämnder under kommunfullmäktige, som välfärdsnämnd, barn- och utbildningsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd.

 

Syftet med de nya nämnderna är bland annat att renodla de frågor som hanteras av nämndpolitiker, med en tydligare ansvarsfördelning mellan nämnderna. Fler nämnder ger även möjlighet att engagera fler förtroendevalda. Är du bosatt i kommunen och har ett engagemang i kultur, ungdomsfrågor, vårdfrågor, samhällsfrågor med mera, kan du via partiernas lokala organisationer få möjlighet att bli delaktig i kommunens politiska beslut.

 

Ett kommunpolitiskt uppdrag är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag. Som förtroendevald får du ansvaret, glädjen och utmaningen i att skapa förutsättningar för att våra barn, unga, vuxna och äldre i kommunen kan få den bästa möjliga utbildning, vård och service som våra resurser tillåter. Alla beslut är inte enkla och resurserna inte alltid så tillräckliga som man önskar, men det är en stor möjlighet att få vara med och påverka vårt samhälle och våra barns framtid.

 

På tal om barn vill jag bara avslutningsvis berätta att jag i mitt förtroendeuppdrag som farmor kommer prioritera tid med mina barnbarn under sportlovet och ta del av de sportlovsaktiviteter som kommunens verksamheter erbjuder. För det är väl det som vår demokrati bland annat handlar om – att skapa förutsättningar, trygghet och möjligheten att leka med sina barnbarn.

 

 

Varma hälsningar,

 

Åsa Karlsson

Kommunalråd, Munkedals kommun

 

Bild på kommunalrådet Åsa Karlsson

Tipsa webbredaktionen