Publicerad:

Senast ändrad:

Priser och stipendier 2018

Tio personer som sitter på knä eller står med var sitt stort diplom på en stor scen.

Bild på förra årets pristagare.

Nu är det dags att lämna in förslag till pristagare inom: fritidspris och fritidsstipendium, kulturpris och kulturstipendium samt folkhälsopris.

Fritidspris och Fritidsstipendium

Inom fritidsområdet kommer att utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva:

 

  1. Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet
  2. Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet
  3. Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal

 

Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Kulturpris och Kulturstipendium

Kommunens kulturpris utdelas till enskild person eller förening,

verksam och boende i Munkedals kommun, och priset är på 6 000 kronor.

 

Två kulturstipendium utdelas till verksamma kulturutövare, och som är boende i Munkedals kommun, och stipendierna är på vardera 6 000 kronor.

 

Kulturpriset och kulturstipendierna ska utgå som belöning för värdefulla insatser eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, konst, konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

 

Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Folkhälsopris

Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun delar årligen ut ett folkhälsopris på 8 000 kr. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet.

 

Priset delas ut till en person, grupp av personer, förening eller liknande som gjort en insats för folkhälsan i Munkedals kommun. Det kan till exempel handla om insatser som skapat glädje, rörelse, välmående, trivsel, trygghet eller delaktighet i samhället.

 

Tidigare har priset bland annat delats ut för insatser inom integration, arbete för att lyfta och engagera den lokala bygden, en ideell fritidsgård och arbete kring familjecentralen. Förslag till pristagare kan ges av såväl enskilda personer som ideella organisationer och företag.

 

Pristagare utses av folkhälsopolitiska rådet.

Ansökan

Ansökan eller förslag på pristagare insändes till:

 

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

eller

 

munkedal.kommun@munkedal.se

 

senast den 23 mars 2018

 

Utdelning av priser och stipendier kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2018 i Munkedals Folkets Park.

 


Tipsa webbredaktionen