Publicerad:

Senast ändrad:

Beslut om utredning av ett aktivitetshus

Närbild på två barns ben och fötter. De har träningsskor på sig, den ena har en fot på en skateboard och den andre har en fot på en fotboll.

I torsdags, den 15 februari, tog kommunfullmäktige beslut om att avsätta 500 000 kronor till en utredning av ett flexibelt aktivitetshus placerat på Kungsmarken i Munkedal.

Frågan om föreningslivets lokalbehov har diskuterats vid ett flertal tillfällen, senast på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2017. Sport- och idrottshallar nyttjas fullt ut och många föreningar är utan lokal eller har svårt att få tider för sin verksamhet.

 

Utredningen kommer undersöka ett aktivitetshus med möjlighet till sport och kultur med syfte att skapa lokaler för föreningslivet. Aktivitetshuset skall kunna vara en resurs för alla typer av föreningar.

 

Föreningarna kommer att involveras och vara delaktiga i utredningen.

Tipsa webbredaktionen