Publicerad:

Senast ändrad:

Framtidsplan 2018 på samråd

Ett förslag till en ny översiktsplan, Framtidsplan ÖP18, är nu ute på samråd. Passa på att lämna dina synpunkter på hur du vill att Munkedals kommun ska planera för framtida bebyggelse. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 27 augusti 2018.

Munkedals kommun har arbetat fram en revidering av Framtidsplan 2014. Det nya förslaget, Framtidsplan ÖP18, är baserat på Framtidsplan 2014. Den beskrivande texten har omarbetats och kartmaterialet har justerats.

 

Förslaget till Framtidsplan ÖP18 finns tillgängligt på dessa platser:

 

  • Kommunhuset Forum, Munkedal
  • Biblioteket i Dingle (Utvecklingscentrum Munkedal)
  • Biblioteket i Hällevadsholm
  • Biblioteket i Hedekas

 

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 27 augusti 2018 och skickas via post eller e-post.

 

Postadress:
Munkedals kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten
455 80 Munkedal


E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Här hittar du dokumenten som rör Framtidsplan ÖP18

Tipsa webbredaktionen