Publicerad:

Senast ändrad:

Väg 928 leds om

Väg 928, norr om Hedekas mot Ed, kommer att ledas om 17 juli - 15 augusti på grund av broarbete. Följ skyltning.

Enligt entreprenören kan arbetet eventuellt bli klart tidigare.


Se Trafikverkets karta för löpande information.

 

Tipsa webbredaktionen