Publicerad:

Senast ändrad:

Totalt grill- och eldningsförbud i hela länet med undantag av grillning på egen tomt

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl. 16:00 den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser med undantag av grillning i egen trädgård. Informationen finns även på andra språk.

Uppdatering 2018-08-14:

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.


Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.


Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.


Läs mer på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Other languages

English

Fire ban for all of Västra Götaland county


Update 2018-08-14


The County is lifting the ban on grilling in private gardens and back yards as of 9 am Tuesday, 14 August. The overall fire ban remains in place. This includes all type of open flame grills and fuels in all places. The ban does not include grilling in private gardens and back yards.


Breaking the ban is punishable and may lead to fines or imprisonment if the crime is serious


Frågor om rådande grill - och eldningsförbud

 

Många hör av sig till räddningstjänsten med frågor om det gällande eldningsförbudet. Eftersom Landshövdingen tagit beslut om, och Länsstyrelsen utlyst rådande totala grill- och eldningsförbud hänvisas frågor gällande detta till Länsstyrelsen Västra Götaland enligt kontakter på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland eller www.facebook.com/lansstyrelsenvastragotaland

Tipsa webbredaktionen