Publicerad:

Senast ändrad:

Respektera eldningsförbudet och spara på vattnet

Illustration av en stiliserad lägereld i svart mot gul botten. Över bilden finns ett förbudtecken som cirkel och streck över bilden i rött.

Munkedals kommun uppmanar alla våra invånare och besökare att respektera eldningsförbudet, som råder i hela länet. Det är extremt torrt och grundvattennivåerna sjunker. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet. Vattnet måste räcka till både människor och boskap, men också till vilda djur och växter.

Tipsa webbredaktionen