Publicerad:

Senast ändrad:

Försäljning av Foss 7:75

Bild av Munkbos logotyp. En vit trekant ligger ovanpå en mörkblå kvadrat som har ett stort vitt M i sig. Under kvadraten står det MUNKBO med stora bokstäver.

Munkbo AB överväger att sälja fastigheten Foss 7:75 på Vadholmen i Munkedal. Fastigheten har två byggnader med 13 lägenheter och sju garage. Anbud ska vara Munkbo tillhanda senast måndag den 3 september 2018.

 

För mer information och visning kontakta:

 

Mats Tillander

Telefon: 0524-181 18