Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunalrådets månadsbrev oktober 2018

Vad händer efter kommunvalet?

Den 9 september hade vi val till riksdag, kommun och landsting. I Munkedals kommun var valdeltagandet nära 85 procent, vilket är en positiv höjning med drygt tre procent jämfört med valet 2014. Rösterna är räknade och mandaten till kommunfullmäktige är fastställda – och jag vill passa på att tacka alla röstmottagare och valförättare för ert engagemang under valet.

Men vad händer nu rent praktiskt efter att kommunvalet är klart?


Det första steget är att varje parti har utsett förhandlare som söker stöd hos andra partier och försöker bilda en majoritet utifrån sina värderingar och vallöften.


Den 18 oktober tillträder de valda ledamöterna i kommunfullmäktige officiellt då man har sitt första sammanträde. Där väljer ledamöterna en ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden, samt två vice ordföranden.


I november, på nästa sammanträde med kommunfullmäktige, ska man besluta om budget och kommunal skattesats — och på sammanträdet i december väljs bland annat ordföranden, vice ordföranden och ledamöter till kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag.


Den 1 januari 2019 tillträder den nya politiska organisationen fullt ut. Nya nämnder blir välfärdsnämnd, barn och utbildningsnämnd, kultur och fritidsnämnd samt en ny samhällsbyggnadsnämnd.


Till sist vill jag avsluta med att kommunstyrelsen nu i september beslutat att den kommunala musikskolan ska utvecklas till att bli en kulturskola i samverkan med kulturföreningar och studieförbund. Den ska dessutom vara avgiftsfri.


Tack för ordet,
Åsa Karlsson

Kommunalråd

Munkedals kommun

Tipsa webbredaktionen