Publicerad:

Senast ändrad:

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Förslag på ombud ska vara inlämnade senast fredagen den 16 november.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioners livsåskådningar och begravningsseder.


Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.


För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

 

 


Tipsa webbredaktionen