Publicerad:

Senast ändrad:

Delårsrapport visar prognos på + 10 miljoner kronor för 2018

Munkedals kommuns delårsrapport är färdigställd och kommer hanteras av kommunfullmäktige i november. Förväntat helårsresultat är + 10,2 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kr lägre än budgeterat resultat på 12,9 miljoner. Resultatet innebär att det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat inte uppfylls.

Nämnderna beräknas ha ett underskott för året på -21,7 miljoner kr, vilket till stor del beror på höga kostnader inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Det finns även ett underskott inom skolverksamheten som delvis beror på en tillkommen utbyggnad av skolmoduler.

 

Investeringarna för året beräknas uppgå till 33 miljoner kr för kommunen, att jämföra med budget på 103 miljoner kr.

 

Bland annat har en större investering på knappt 40 miljoner kr som gäller Centrumskolan i Dingle flyttats till 2019.

 

- Då vi inte når budgeterat resultat genomför vi åtgärder för att minska kostnaderna under resterande del av året. På längre sikt ska verksamhetsförändringar genomföras så att kommunens ekonomi stärks, vilket kommer behövas inför kommande stora investeringar inom skola och äldreomsorg, säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun.


Delårsrapporten kan läsas i sin helhet här:

Delårsrapport 2018 Pdf, 681 kB.

 

 

Tipsa webbredaktionen