Munkedals kommunvapen

Familjehem sökes

Foto på ett barns hand som håller runt en vuxens pekfinger.

Klappar era hjärtan för barn och ungdomar? Har ni tid och engagemang över för en pojke i yngre tonåren? Just nu
söker Individ och familjeomsorgen i Munkedals kommun en kärleksfull och omhändertagande familj till en pojke i yngre tonåren som behöver omsorg och trygghet. Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som skall bo och
vara en del i er familj för en viss tid.

Om ni vill veta mer, kontakta:

 

Pia Mattsson
Familjehemssekreterare

Individ och familjeomsorgen

Telefon: 0524-182 22

 

På sidan kontaktfamilj, familjehem kan du läsa mer om familjehem.