Publicerad:

Senast ändrad:

Kungörelse gällande vattentäkter

Foto på en sjö. Mörka moln hänger över sjön med krusningar på ytan. Vid horisonten syns skog och berg..

Munkedal Vatten AB ansöker om nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Dingle, Fisketorp, Hedekas, Håby, Hällevadsholm, Kärnsjön och Öbbön. Berörda markägare och rättighetsinnehavare har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Sista dag att lämna synpunkter till Munkedals kommun är

den 4 mars 2019.

 

Förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter finns tillgängliga på munkedal.se samt i Kommunhuset Forum, Centrumtorget 5 i Munkedal.

 

Klicka här för att komma till kungörelserna för de olika områdena