Publicerad:

Senast ändrad:

Antagen detaljplan för Dingle 1:87 och del av 1:84

Illustration, karta, över fastigheten. På bilden syns svarta linjer om bildar höjdkurvor och tomtgränser. Det aktuella området markeras med färger på en annars svartvit karta.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för Dingle 1:87 och del av 1:84. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 12 februari och gäller tills vidare.

Tipsa webbredaktionen