Publicerad:

Senast ändrad:

Ny byggnadsplan för gamla Vässjegården antagen

Illustration, karta, över fastigheten. På bilden syns svarta linjer om bildar höjdkurvor och tomtgränser. Det aktuella området markeras med färger på en annars svartvit karta.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit ändring och utvidgning av byggnadsplan för Vässje 1:19 med flera (Vässje 1:89). Beslutet att anta ändringen och utvidgningen av byggnadsplanen vann laga kraft den 12 februari och gäller tills vidare.

Tipsa webbredaktionen