Publicerad:

Senast ändrad:

Regler för eldning

Mot blå bakgrund står det med vita bokstäver Visste du att?

Visste du att det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall? Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus. Det ska istället lämnas som träavfall på återvinningscentralen.

 

Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

 

Eldning med torrt trädgårdsavfall inom detaljplanelagtområde är förbjudet mellan 1 juni till 31 augusti.

 

Mer information om att elda utomhus hittar du på Räddningstjänstförbundet MittBohusläns webbplats

Tipsa webbredaktionen