Publicerad:

Senast ändrad:

Innan du tänder påskbrasan

Ska du anordna en påskbrasa? Då är det du som är ansvarig för säkerheten och att allt går rätt till. Här listar vi saker att komma ihåg vid eldning utomhus. Tänk gärna även på djurens säkerhet och kontrollera så att inga djur är i rishögen innan du tänder den.

Att tänka på vid eldning utomhus

Alla påskbrasor ska anmälas till Räddningstjänsten, förutom mindre brasor inom egen förening eller tomt. Läs mer på Mitt Bohuslän om hur du anmäler din brasa.

Kom-ihåg-lista

 • Den som anordnar en brasa är alltid ansvarig för den.
 • Tänk på att brasan inte får innehålla annat än ris, kvistar, löv eller annat trädgårdsavfall. Sådant som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling är förbjudet att elda, som till exempel impregnerat eller målat virke, bildäck eller plast.
 • Släckredskap skall alltid finnas, som till exempel stålkrattor, vattenkannor eller trädgårdsslang/vattenslang. Meningen med släckredskapen är att man skall kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Platsen för brasan ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område om fem meter kring brasan ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Brasan ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

 

Akta smådjuren när du eldar utomhus

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När påskbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla. Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och de söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut, eller att de brännskadas, när brasan tänds på.


Det finns några enkla åtgärder som du kan ta till:

 • Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen. Även om riset till brasan samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras.
 • Ett bra sätt är att dagen innan, eller gärna samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom den innan den tänds på. Är brasan stor kan det vara bra att använda en lång planka för att häva upp den.
 • Informera andra som anordnar brasor om vikten av att söka igenom rishögen.

 

Tipsa webbredaktionen