Publicerad:

Senast ändrad:

Försäljning av del av Dingle 4:1

Flygfoto över en skogsfastighet på ett berg omgivet av jordbrukslandskap. Till höger går en motorväg. Området som är till försäljning är markerat med gröna linjer.

Munkedals kommun har beslutat att pröva försäljning av del av Dingle 4:1. Försäljningen sker genom anbudsinfordran. Beslut om eventuell försäljning fattas av samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun.

Det aktuella området är ett skogsskifte som beskrivs av skogskarta, skogsbruksplan samt avtalsutkast. Dessa kan beställas genom kommunen.


Frågor med anledning av försäljningen lämnas av:

 

Henrik Gustafsson

Enhetschef gata och mark

Telefon: 0524-181 32


Mats Tillander

Förvaltningschef samhällsbyggnad

Telefon: 0524-181 18


Anbud ska vara kommunen tillhanda senast den 29 maj.


Märk kuvertet ”Försäljning Dingle 4:1, omr 1”. En beskrivning av varför ni vill förvärva området och hur området ska underhållas ska bifogas anbudet.
Tipsa webbredaktionen