Publicerad:

Senast ändrad:

Risk för vattenbrist – dags att spara på vattnet

Närbild på en hand som håller upp ett vattenglas under en rinnande vattenkran. I bakgrunden syns vitt kakel.

Vattenläget i länet fortsätter att försämras och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmanar nu alla att spara på vårt vatten.

– Trots att det regnat en del de senaste dagarna är grundvattennivåerna nu under de normala för årstiden i stora delar av länet, säger Tor Segerbo, chef för enheten för vattenärenden på Länsstyrelsen Västra Götaland.


Även om vi nu är inne i en period med ostadigt väder och att det även successivt blir kyligare, så väntas inga större nederbördsmängder. Vattenläget riskerar därför redan om några veckor att bli lika allvarligt som i juli 2018.


– Nu behöver alla bidra till att hushålla med vatten. Alla som tar ytvatten ska vara extra uppmärksamma på vilken påverkan uttaget har på omgivningen och bedöma om fortsatt uttag är lämpligt, säger Tor Segerbo.


Mest sårbart är vattenläget idag i de små vattendragen, där man måste vara uppmärksam på vilka effekter vattenuttag får. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under de normala i stora delar av Västra Götaland och de stora grundvattenmagasinens nivåer är under de normala i praktiskt taget hela landet.


Generellt är små grundvattenmagasin känsligast eftersom de reagerar snabbt på vattenuttag. Grävda och bergborrade brunnar brukar finnas i små grundvattenmagasin och är alltså också i riskzonen. Sämst är vattenläget i de nordöstra delarna av länet.


Länsstyrelsen Västra Götaland uppmanar alla att följa läget på deras sida Vattenläget i länet. Där finns information och vanliga frågor och svar om vattenläget i länet.


Vattenläget i länet på länsstyrelsens webbplats


Tips på att spara vatten


Information om grundvattennivåerna på SGU:s webbplatsTipsa webbredaktionen