Publicerad:

Senast ändrad:

Någon gång händer det – frågan är bara när

Bild med både text och foto. Till vänster i bilden står det Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner. Ordet ner har skrivits upp och ned på. I fotot syns ett nedsläckt trapphus där några personer går med ficklampa.

Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Har du det du behöver hemma om din vardag vändes upp och ned?

Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.


Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.


Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.


Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Checklista till krislådan

På webbplatsen dinsakerhet.se kan du ladda ned en checklista för vad som är bra att ha i din krislåda.

Mer information

Lär dig mer om krisberedskap på www.dinsakerhet.se


Du kan även läsa mer om krisberedskap och vardagssäkerhet på munkedal.se

Tipsa webbredaktionen