Publicerad:

Senast ändrad:

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Foto på en tuta som ser ut som en tratt. Tutan är uppsatt på ett tak, i bakgrunden ser man tak i stadsmiljö.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i Sveriges Radio P4 och på SVT, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Här kan du lyssna på hur signalen låter och hur du ska agera om du hör den.

Vad är ett VMA?

Varnings- och informationssystemet VMA används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Hur får jag till mig ett VMA?

VMA sänds framför allt i Sveriges Radios kanal P4, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner inom ett visst område.


Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik.

Så här låter Hesa Fredrik

Signalen Viktigt meddelande

Varningssignalen består av: sju sekunders signal - därefter 14 sekunders uppehåll - därefter sju sekunders signal. Detta upprepas under minst två minuter.

Signalen Faran över

Faran över är en cirka 30 sekunder lång signal.

Så här gör du när du hör signalen

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radios P4


Du kan också få information på webbplatsen krisinformation.se, TV/text-TV och på 113 13 (SOS Alarms informationsnummer).


Ring inte 112 då det bara ska användas vid akut fara!


Tänk också på att det vid en allvarlig händelse är lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.


På många fastigheter kan man som boende inte stänga av ventilationen eller man kanske saknar mekanisk ventilation, men man kan alltid göra på följande sätt:

  • Stänga av köksfläkt och badrumsfläkt
  • Stänga tilluftventiler runt eller i fönster

Lyssna på vad som sägs i meddelandet

  • Följ de uppmaningar som ges
  • Följ händelsen i Sveriges Radios P4 eller på krisinformation.se
  • Ring 113 13 om du har frågor eller vill veta mer

Mer information om VMA

På vår sida Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), dinsakerhet.se och MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) webbplats kan du läsa mer om VMA.
Tipsa webbredaktionen