Publicerad:

Senast ändrad:

Förändrade regler för användning av fyrverkerier från och med juni

Foto på sprakande fyrverkerier på himlen.

Från och med den 1 juni 2019 kommer det krävas tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Anledningen till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat att införa bestämmelsen är att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor.

Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne, övriga typer av fyrverkerier berörs inte.


Det som kommer att krävas för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:

  • Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen (läs mer om detta på Räddningstjänsten Mitt Bohusläns webbsida)
  • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare (se information om utbildningskrav och vilka godkända anordnare som finns på MSB:s webbplats)


Utbildningen är ett krav för att beviljas tillstånd.


Läs även MSB:s tio råd för ett säkrare fyrverkeri


Källa: msb.se


Tipsa webbredaktionen