Publicerad:

Senast ändrad:

Besök i vänorten Neuenkirchen

Foto på en grupp människor står på en gata utanför ett stort vitt hus i flera våningar. Arkitekturen är äldre.

I förra veckan var en delegation från Munkedals kommun på vänortsbesök i Neuenkirchen som ligger i Greifswald i norra Tyskland. Anledningen till utbytet är vår gemensamma nämnare Thomas Thorild som föddes i Hällevadsholm 1759. 

Besöket varade i tre dagar och förutom två kommunrepresentanter medverkade musikgruppen "Swinging Bow Ties" (elever och lärare från Munkedals kulturskola). Även medlemmar ur Thomas Thorild Sällskapet deltog på resan.


Under dessa dagar blev delegationen från Munkedals kommun väl omhändertagna av Neuenkirchens borgmästare Frank Weichbrodt och guiden Rainer Schwenke.


Under fredagen besökte delegationen Stralsunds gamla kvarter och ön Rügen samt den ”Vita staden” Potbus.


Under lördagen besöktes universitetet där Thorild arbetade, Neuenkirchens domkyrka, Thomas Thorild-utställningen och Thomas Thorilds grav. På eftermiddagen framträdde "Swinging Bow Ties" på Sankt Spiritus i Greifswald. Konserten ingick i Greifswalds festivalen ”Nordischen Klang”. På lördagskvällen uppträdde musikgruppen på hotell Stettiner Hof där delegationen även bjöds på middag tillsammans med borgmästaren.

 

Vänortssamarbetet

I Neuenkirchen verkar föreningen Neuenkirchen Glockenverein för bevarandet av Thomas Thorilds minne. Denna förening startade utbytet med Munkedal med anledning av förberedelserna inför jubileumsdagarna av Thomas Thorild 2007. Sedan vänortssamarbetet inleddes har kommunen besökt Neuenkirchen och vice versa vid olika tillfällen.

Thomas Thorild

Thomas var lyriker, författare och filosof och kom främst att bli uppmärksammad av sin samtid och eftervärlden tack vare sin personlighet och spännande levnadsöde. Thomas Thorilds mest kända citat kom att lyda: Tänka fritt är stort - men tänka rätt är större.


Han drev frågan om tryckfrihet och gav sig in i politiken, något som ledde till att han arresterades 1792. Då man befarade en konspiration och en kommande kupp landsförvisades han till Greifswald i dåvarande svenska Pommern. Här blev han kvar som bibliotekarie och professor fram till sin död 1808. Thomas Thorild ligger begravd i Neuenkirchen.


Läs mer om Thomas Thorild härTipsa webbredaktionen