Publicerad:

Senast ändrad:

Fullmäktigeberedningar i Munkedals kommun

Mot blå bakgrund står det med vita bokstäver Visste du att?

Visste du att det finns fullmäktigeberedningar i Munkedals kommun? Dessa finns till för att bereda ärenden som kommer att tas upp i kommunfullmäktige. I varje beredning finns samtliga av partierna som är valda till kommunfullmäktige representerade.

Lite längre fram kommer två av beredningarna att presenteras närmare: beredningen för samhällsdialog och beredningen för hållbar utveckling.

 

Här följer kort information om de båda beredningarnas uppdrag:

Beredningen för samhällsdialog

Beredningen för samhällsdialogs uppdrag är:

  • Att utveckla former för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen skall också ge förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen.
  • Att föra ut frågor som kommunfullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring.

Beredningen för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utvecklings uppdrag är att utveckla former för kunskapsspridning med målsättning att få fler aktörer inom civilsamhället att engagera sig i frågor som rör kommunens hållbara utveckling i ett längre perspektiv.

Vill du veta mer?

På sidan Regler och styrande dokument hittar du reglementen för alla beredningar och andra styrdokument som gäller Munkedals kommuns verksamheter.

 Tipsa webbredaktionen