Publicerad:

Senast ändrad:

Samrådsmöte inför planerad ombyggnad av väg 165 Hällevadsholm - Tingvall

Flygbild över ett samhälle i ett skogigt jordbrukslandskap. Två sjöar syns alldeles bredvid samhället.

På torsdag, den 23 maj kl. 18:30, bjuder Trafikverket in till samråd i Hällevadsholms Folkets hus. Anledningen är att Trafikverket Region Väst planerar för ombyggnad av väg 165 för att öka vägens bärighet och förbättra framkomligheten.

Ägare till en fastighet där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk, eller ägare som äger fastighet i vägens närhet har fått inbjudan till samrådet via brev.

 

Vid samrådsmötet informerar Trafikverket bland annat om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag till ombyggnad
  • förslagets miljökonsekvenser
  • stängning av enskilda utfarter
  • arbete i vatten (exempelvis omgrävning av vattendrag etcetera)

 

Samrådstid: 23 maj – 6 juni 2019

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/vag165

Mer information

Richard Svennberg

Projektledare Trafikverket

Telefon: 070-108 93 53

E-post: richard.svennberg@trafikverket.se


Tipsa webbredaktionen