Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunfullmäktige sammanträder

Foto på tre personers händer som sitter vid ett presidiebord. En person håller en ordförandeklubba.

Måndagen den 3 juni, kl. 17:00, sammanträder kommunfullmäktige i Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Kommunfullmäktige kommer bland annat att besluta om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder och revidering av avfallsföreskrifterna. Kommunstyrelsens ordförande kommer även ge svar på interpellation från Carina Thorstensson (C) om kommunstyrelsens arbete gentemot småföretagarna. Allmänheten hälsas välkommen!

Tipsa webbredaktionen