Munkedals kommunvapen

Meny

Publicerad: 2019-06-28 12.59

Senast ändrad: 2019-06-28

Förslag till ändringar av avfallsföreskrifter för Munkedals kommun

Bild av kommunens logga. Loggan består av texten "Munkedals Kommun" i svart färg mot en vit bakgrund. Till vänster om texten är kommunens vapensköld som är en blå sköld med en vit pergamentrulle som är korslagd med en vit fjäderpenna.

Samhällsbyggnadsnämnden har lagt förslag på förändringar i gällande avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. Allmänheten ges tillfälle att lämna synpunkter fram till den 2 augusti.

Förslag till ändringar av ”avfallsföreskrifter för Munkedals kommun”:
§ 46 upphävs helt

§ 47 ges följande lydelse:

 

”Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall.”

 

Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammahängande tid av minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod, april till och med september.

 

Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som anmälan avser ska bifogas anmälan.

 

Se gällande avfallsföreskrifter (PDF - rambo.se)

 

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2 augusti 2019.

 

Epost: kommun@munkedal.se

 

Postadress:

Munkedals kommun
455 80 Munkedal

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.