Publicerad:

Senast ändrad:

Ansök om bidrag ur donationsfonder

Foto på en hand som håller i en rosa penna och gör bockar i rutor på ett papper.

Nu kan du söka bidrag ur Munkedals kommuns donationsfonder, ansökningarna ska vara inlämnade senast den 1 november. Utdelning ur donationsfonderna kommer att ske under december månad.

Här kan du läsa en sammanställning av fonderna.


Ansökningsblanketter finns att hämta på sidan Blanketter (länk borttagen) under Ansökan fondmedel.


Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 1 november.

Frågor?

Du kan också ringa Henriette Alsterlin på telefon 0524-180 66 eller till Anne Syversen på telefon 0524-181 86 och fråga efter fonder.

 

Uppdatering 2021-11-29: Länk borttagen, söker du våra e-tjänster och blanketter hittar du dem här.