Publicerad:

Senast ändrad:

Detaljplan för Säleby Södra har vunnit laga kraft

Flygfoto över området Säleby södra

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplan för Säleby Södra, del av fastigheten Säleby 2:3 m fl. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft 2019-09-11 och gäller tills vidare. Detaljplanen möjliggör för industri, handel och verksamheter.

Tipsa webbredaktionen