Publicerad:

Senast ändrad:

Lever du i närheten av någon med beroendeproblematik?

Bild på allé med bokskog vid Torreby

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation. I höst anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende. 

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdag 24 oktober 2019 klockan 18.00 och vi avslutar senast klockan 20.00.

Plats: centrala Munkedal.

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

1. Beroende - Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
2. Skam och skuld - Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
3. Medberoende - Vad är förnekelse och medberoende?
4. Familjerollen - Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta gärna Kristina Moro, vuxenenheten, kristina.moro@munkedal.se

eller Ellinor Johansson, anhörigstödet, ellinor.johansson@munkedal.se

Anmälan

Du gör din anmälan till Kristina eller Ellinor på ovanstående mail senast 2019-10-17. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.


Varmt välkomna!Tipsa webbredaktionen