Publicerad:

Senast ändrad:

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg (IFO)

Bild på flicka som sitter på axlarna på en person mot bakgrund av en solglittrande vatten. Båda har ryggarna vända mot fotografen.

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där våra brukares åsikter är en viktig del. Därför genomför Munkedals kommun brukarundersökningar inom två verksamhetsområden under september och oktober månad.

Den andra brukarundersökning kommer att genomföras inom område individ- och familjeomsorgen (IFO). Undersökningen är en del av öppna jämförelser som sker årligen via SKL. Resultat från tidigare år finns att ta del av på webbplatsen Kolada.se

 

Undersökningen börjar den 1 oktober och avslutas den 30 oktober. Deltagandet är frivilligt och anonymt. Den som är aktuell för att delta kommer få frågan i samband med kontakt med IFO.

 

Mer information och hjälp att svara på enkäten kan du få av din socialsekreterare. Du kan även kontakta Jane Sörensen, kvalitetsutvecklare på IFO via telefon: 0523-182 25.

 

Undersökningen kan ske på svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

 

Det pågår även en liknande undersökning inom funktionshinderområdet.

 

Tipsa webbredaktionen