Publicerad:

Senast ändrad:

Förtydligande gällande beslut om utredning av tillståndsplikt för passiv insamling av pengar

Närbild på mötesbord där en hand håller i en mötesklubba

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 att bifalla en motion gällande tillståndsplikt för passiv insamling av pengar. Beslutet innebär att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda möjligheten att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna under § 12 även inkludera tillståndsplikt för passiv insamling av pengar på allmänna platser inom kommunen. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att utreda möjligheten att ändra i ordningsföreskrifterna.

Tipsa webbredaktionen