Munkedals kommunvapen

Kommunfullmäktige sammanträder

Foto på tre personers händer som sitter vid ett presidiebord. En person håller en ordförandeklubba.

Måndagen den 28 oktober, kl. 17:00, sammanträder kommunfullmäktige i Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Kommunfullmäktige kommer bland annat att hantera lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, svar på medborgarförslag om promenadstigar- och motionsstigar i Håby samt två svar på motioner. Välfärdsnämndens ordförande Johnny Ernflykt (M) kommer även ge svar på interpellation från Regina Johansson (S) om vad som är avsikten med de särskilda boendena i kommunen.

Allmänheten hälsas välkommen!


Här hittar du handlingarna för mötet