Publicerad:

Senast ändrad:

Internationella GIS-dagen

Illustration, karta, över fastigheten. På bilden syns svarta linjer om bildar höjdkurvor och tomtgränser. Det aktuella området markeras med färger på en annars svartvit karta.

I dag, den 13 november, firas den internationella GIS-dagen, en dag då organisationer och kommuner belyser nyttan med geografiska data. Visste du att du antagligen använder GIS varje dag? Till exempel när du ser i din smartphone vilka restauranger som ligger nära dig eller för att få en vägbeskrivning i bilen. GIS betyder ”geografiska informationssystem” och innebär digitala kartor.

I den kommunala världen kan vi inte handlägga utan digitala kartor. Det är dessa som ger oss underlag för att till exempel kombinera ytor av strandskydd och riksintressen i ett område, eller ge oss information om fastighetsägare och jordarter.

 

Allmänheten har tillgång till en del av vår kommunala data i Kartportalen som du hittar på sidan Kartor och geografisk information. Där kan du bland annat titta på vilka detaljplaner som gäller i ditt bostadsområde eller för att jämföra hur kommunen historiskt förändrat sig från 60-talet till 2000-talet genom att titta på flygfoton.

 

Som fastighetsägare kan man själv hitta information om sina gränser på Lantmäteriets tjänst Min fastighet.

 

Vill du veta mer om geodata och hur det används? Titta på Lantmäteriets korta film Geodata i samhället.

 

Ha en trevlig GIS-dag!


Tipsa webbredaktionen