Publicerad:

Senast ändrad:

Beredningen för samhällsdialog

Foto på åtta personer som vinkar in i kameran och är glada. De står i en lummig trädgård.

I Munkedals kommun finns en beredning för samhällsdialog. Beredningen består av politiska representanter från varje parti och arbetar för att utveckla former för medborgardialog.

Beredningen för samhällsdialog har i år funnits på plats vid Sörbygdsdagarna den 29 juli och vid höstmarknaden på Centrumtorget i Munkedal den 14 september. Vid båda tillfällen har beredningen tagit emot synpunkter och förslag från besökare. De frågor som framförts och som ligger inom kommunens ansvarsområde, har överlämnats till berörda verksamheter för bedömning.

 

Beredningen framför sitt tack för det engagemang som visas för kommunens utveckling.

 

Läs mer på sidan Medborgardialog
Tipsa webbredaktionen