Publicerad:

Senast ändrad:

Stängsling längs järnvägen i Munkedals centrum

Ett foto på ett tåg som står vid en perrong där personer håller på att gå på tåget.

Under 2020 kommer Trafikverket utföra stängselåtgärder längs järnvägen i Munkedals centrum för att förhindra olyckor.

Stängsel kommer att placeras på Trafikverkets mark, alternativt på privat mark efter kontakt med markägaren för att upprätta avtal innan byggnation sker.

 

Trafikverket kommer bara förstärka skyddet vid stationen då de har fått många inrapporterade tillbud kring stationen.

 

Trafikverket kommer inte riva eller stängsla om där det redan finns befintligt stängsel längs med Vadholmsvägen. Stängslet vid grusparkeringen på Vadholmsvägen ska kvarstå då det förstärktes förra hösten.


Mer information om projektet

Kontakt

Mats Johansson

Konsult Trafikverket

Telefon: 010-123 48 64

Tipsa webbredaktionen