Publicerad:

Senast ändrad:

Visste du att? — Om Saltkällans rastplats

Foto på ett konstverk i sten som föreställer ett träd och en flygande fågel. Verket är upplyst nattetid.

Många bilister på motorvägen ser dagligen stenskulpturen vid Saltkällans rastplats. Visste du att rastplatsen är utformad efter hur den tidigare Saltkällans herrgård låg? Och att konstnären som arbetat med utformningen även arbetat med biblioteket i Alexandria och operahuset i Oslo?

Saltkällans rastplats invigdes 2009 och skapades av Vägverket, Statens konstråd och Munkedals kommun tillsammans med konstnären Kristian Blystad och landskapsarkitekten Henrik Undeland.


Inför skapandet av rastplatsen framförde Munkedals kommun en önskan om att det skulle finnas en koppling till platsens historia. Därför ingår en del av ruinerna efter Saltkällans herrgård i steninslagen på rastplatsen, där delar av gårdsmuren och portstenarna är tillvaratagna.

Svartvitt flygfoto över en stor herrgårdsbyggnad i två våningar med trädgård och omgivningar. Längst upp i bild syns en allé fram till huset och från huset framåt i bild syns en rak gång i trädgården ner till odlingsfält.

Saltkällans herrgård 1948.

En annan del som knyter an till herrgården är träd- och gräspartiet vid rastplatsen som linjerar med herrgårdens gamla allé, se bild nedan.

Bild på ett flygfoto över en motorvägs trafikplats med på- och avfarter. I bildens nederkant syns en vit ring runt en rastplats som har ett träd och gräsparti som linjerar med en allé i bildens övre kant.

Flygfoto över trafikplats Saltkällan med rastplatsen inringad.

I häftet "Kristian Blystad - Vegetasjon och vila" kan du läsa mer om det konstnärliga arbetet med rastplatsen. Häftet finns att låna på biblioteket.


Du kan också läsa mer om rastplatsen på vår turistportal vastsverige.com/munkedal.

Tipsa webbredaktionen