Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun deltar i totalförsvarsövning

Bild på sex personer varav två 

Foto: Försvarsmakten

Under 2020 genomför Sverige den största totalförsvarsövningen på över 30 år. Samtliga kommuner i landet deltar i övningen och syftet är att stärka vårt lands försvarsförmåga. Munkedals kommun har under januari haft seminarieövning för att öka både kunskap och beredskap hos politiker och tjänstemän.

Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans. Genom ett starkt totalförsvar ska Sverige kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig.


Totalförsvarsövningen 2020 genomförs som en del i det långsiktiga arbetet med att stärka landets försvar. Ett angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt men kan aldrig uteslutas.


Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I den första övningsdelen övar man på att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

Vad är kommunens roll?

Munkedals kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan för att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen samt utveckla förmågan att klara av de uppgifter som vi har under höjd beredskap och krig.


Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret och ska bidra till att viktiga samhällsfunktioner, som skola, vård och omsorg fungerar även under höjd beredskap och krig. Prioriterade uppgifter för kommunen är:


  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krigsorganisation
  • Krigsplaceringar för att säkerställa tillgång på personal
  • Kompetenshöjning av kommunledning

 

Mer information:

Länsstyrelsens webbplats
Krisinformation.se
Film om Totalförsvarsövning 2020


Tipsa webbredaktionen