Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun gör ett positivt resultat 2019

Kommunens resultat för 2019 uppgår till 29 miljoner kr, att jämföra med budgeterade 13 miljoner kr. I resultatet ingår reavinster med 8 miljoner kr. Resultatet stärker kommunens ekonomi och underlättar för kommunen att klara kommande utmaningar inom välfärden.

Årets resultat fortsätter den trend av positiva resultat som Munkedals kommun haft de senaste åren.


- Resultatet ligger klart över budget och visar på en god ekonomisk balans i kommunen som helhet. Att kommunen investerar i välfärden i Munkedal med fortsatt positivt ekonomiskt resultat får ses som en styrka, säger kommundirektör Håkan Sundberg.


Under 2019 uppgick investeringarna till 58 miljoner kr, en stor ökning jämfört med 2018. Bland annat har det investerats i nya boendeplatser på Allégården, ombyggnad av Centrumskolan, ombyggnation av Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle samt ny industrimark vid Smedberg.


Även kommande år står kommunen inför stora investeringar. Kommunen ska renovera och bygga nytt enligt den beslutade investeringsplanen. Det gäller förskolor, skolor samt äldreboende. Det innebär att kommunen kommer att behöva låna mer. För kommunens långivare är det en trygghet att kommunen stärker sin ekonomi genom positiva resultat och i förlängningen innebär det att kommunen erbjuds bra lånevillkor.


- Det gäller att ha en fortsatt god kontroll på kostnadsutvecklingen kommande år och se över verksamheter där kommunen har ett högre kostnadsläge än jämförbara kommuner, säger Håkan Sundberg.


Kommunfullmäktige beslutar om kommunens årsredovisning för 2019 i april.
Tipsa webbredaktionen