Publicerad:

Senast ändrad:

Fler äldre kan ha rätt till bostadstillägg

Foto på händer som vilar på en käpp.

Från januari 2020 har Pensionsmyndigheten nya regler gällande beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det innebär bland annat att maximal ersättning för bostadstillägg höjs och att fler kan ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Det är skattefritt och betalas ut med maximalt 6 540 kronor per månad. Från 1 januari 2020 gäller nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa innebär ett höjt tak för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget beräknas på och flera ändringar för hur inkomster beräknas. Du som har bostadstillägg idag har fått ett nytt besked automatiskt.


Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Så ansöker du

Du ansöker enklast på Pensionsmyndighetens webbplats. Om du behöver hjälp kan du ringa deras kundservice eller besöka ett av servicekontoren. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning.


Här kan du läsa mer om de nya reglerna för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd


Tipsa webbredaktionen