Publicerad:

Senast ändrad:

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor?

Är du en av 500 invånare i Munkedals kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Syftet är att ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor.


– Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger Ann-Sofi Lodin på Västra Götalandsregionen.

Svaren hjälper oss att prioritera och planera

Genom enkäten får vi en bild av hur våra invånare mår och hur och om hälsoläget förändras över tid. Med hjälp av ditt svar kan vi planera insatser som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitét.


Är du nyfiken på resultaten från tidigare år? All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du på www.vgregion.se.Uppdatering 2022-02-15: Länken till Västra Götalandsregionen är uppdaterad.
Tipsa webbredaktionen