Publicerad:

Senast ändrad:

Priser och stipendier 2020

Nu är det dags att föreslå mottagare av priser och stipendier inom fritid, kultur och folkhälsa. Förslag skickas senast den 20 mars. Utdelning av priser och stipendier sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2020 i Munkedals Folkets Park.

Fritidspris och Fritidsstipendium

Inom fritidsområdet delas det ut ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva:

  • Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet
  • Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet
  • Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal

Kulturpris och Kulturstipendium

Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris delas ut till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium delas ut till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Folkhälsopris

Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun delar årligen ut ett folkhälsopris på 8 000 kr. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet.


Folkhälsopriset delas ut till person, grupp av personer, förening eller liknande, som gör särskild insats för folkhälsan i Munkedals kommun ur ett brett perspektiv.


Förslag till pristagare kan ges av såväl enskilda personer som ideella organisationer och företag. Folkhälsopolitiska rådet beslutar om pristagare och kan även utse pristagare utan att nominering föreligger.


Ansökan

Ansökan eller förslag på pristagare skickas senast den 20 mars 2020 till:


Munkedals kommun
Kultur och Fritid

455 80 Munkedal


eller


E-post: kommun@munkedal.se

Tipsa webbredaktionen