Publicerad:

Senast ändrad:

Träffar för dig som lever nära någon med beroendeproblematik

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation. I vår anordnar kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende. 

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdag 5 mars kl. 18:00 och vi avslutar senast kl. 20:00.

Plats: Centrala Munkedal

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

  1. Beroende — Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
  2. Skam och skuld — Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
  3. Medberoende — Vad är förnekelse och medberoende?
  4. Familjerollen — Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta gärna Kristina Moro, vuxenenheten, kristina.moro@munkedal.se

eller Ellinor Johansson, anhörigstödet, ellinor.johansson@munkedal.se

Anmälan

Du gör din anmälan till Kristina eller Ellinor på ovanstående e-postadresser senast den 27 februari. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.


Varmt välkomna!Tipsa webbredaktionen