Munkedals kommunvapen

Träffar för dig som lever nära någon med beroendeproblematik

Bild på allé med bokskog vid Torreby

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation. I vår anordnar kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende. 

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdag 5 mars kl. 18:00 och vi avslutar senast kl. 20:00.

Plats: Centrala Munkedal

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

  1. Beroende — Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
  2. Skam och skuld — Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
  3. Medberoende — Vad är förnekelse och medberoende?
  4. Familjerollen — Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta gärna Kristina Moro, vuxenenheten, kristina.moro@munkedal.se

eller Ellinor Johansson, anhörigstödet, ellinor.johansson@munkedal.se

Anmälan

Du gör din anmälan till Kristina eller Ellinor på ovanstående e-postadresser senast den 27 februari. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.


Varmt välkomna!