Publicerad:

Senast ändrad:

Sök bidrag från Klimatklivet

Nu kan företag, föreningar, kommuner och organisationer söka bidrag från Klimatklivet som ger stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser. Vill du som privatperson sätta upp en laddstation för elbil hemma finns möjlighet att söka bidrag från investeringsstödet Ladda bilen.

Investeringsstöd från Klimatklivet kan sökas av företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, kommuner, kommunala bolag, regioner och landsting. Den första ansökningsomgången 2020 är öppen 10 februari - 10 mars, och nästa ansökningsperiod öppnar 5 maj.


Stödet ges endast till fysiska investeringar och kan bland annat gå till allmänna laddstationer eller inköp av fossilfria fordon.

Ladda bilen - bidrag för laddstation

Ladda bilen är ett investeringsstöd till laddningsstationer som inte är allmänna. Här kan privatpersoner som vill sätta upp en laddstation för elbil hemma söka bidrag. Även företag, organisationer, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter kan söka bidrag via Ladda bilen för installation av icke publika laddstationer.

Mer information

Klimatklivet
Ladda bilen

Har du frågor?

Kontakta energi- och klimatrådgivare via e-post:energiradgivning@uddevalla.se, eller telefon: Jenny Olsson 0522 - 697342 eller Roger Stenström 0522-697319.Uppdatering 2021-09-23: Länken till Klimatklivet är uppdaterad.Tipsa webbredaktionen