Publicerad:

Senast ändrad:

Inbjudan till informationsmöte om Frivillig Resursgrupp (FRG)

Lysekils och Munkedals kommun har tillsammans med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän beslutat att organisera en Frivillig Resursgrupp (FRG) som ska kunna förstärka olika funktioner i samband med extraordinära händelser. Du som tillhör en frivillig försvarsorganisation, eller annan organisation med verksamhetsinriktning som passar vår kommuns krishantering är välkommen på informationsmöte.

Lysekils och Munkedals kommun har tillsammans med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän beslutat att organisera en Frivillig Resursgrupp (FRG) som ska kunna förstärka olika funktioner i samband med extraordinära händelser. Det kan till exempel handla om att stötta räddningstjänsten genom att transportera material vid bränder och större översvämningar eller dela ut mat och dryck till räddningspersonal.


Du som tillhör en frivillig försvarsorganisation, eller någon annan organisation med verksamhetsinriktning som passar vår kommuns krishantering, har nu möjlighet att kunna hjälpa till i en samlad resurs med likformig utbildning. Syftet är att kommunen ska ha tillgång till en resursförstärkning genom en färdigutbildad och tränad resursgrupp med många användningsmöjligheter.

Datum för informationsmöten:

Lysekil
Datum: tisdag 3 mars
Tid: 18:00 – ca 19:00
Plats: Fullmäktigesalen, Lysekils kommunhus, Kungsgatan 44, Lysekil


Munkedal
Datum: torsdag 5 mars (sista anmälningsdag 3 mars)
Tid: 18:00 – ca 19:00
Plats: Gullmarssalen, Munkedals kommunhus Forum, Centrumtorget 5, Munkedal

Mötet kommer att innehålla information om:

  • Kommunens behov av extra personal
  • Sveriges krishantering och FRG
  • Grundutbildning och kompletteringsutbildningar för FRG- medlemmar
  • Frivilliga Resursgruppens verksamhetsområde
  • Trolig tidplan för utbildning av lokal FRG


Vi bjuder på kaffe och fika. Varmt välkomna!


Joakim Hagetoft
Säkerhetsstrateg, Lysekils kommun

Bernt Eriksson
Räddningschef, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Johan Celinder
Säkerhetsstrateg, Munkedals kommun

Anmälan

Anmälan till informationsmöte i Lysekil eller Munkedal

Har du frågor?

Kontakta säkerhetsstrateg Johan Celinder via e-post johan.celinder@munkedal.se eller telefon: 0524-183 55.

Tipsa webbredaktionen