Publicerad:

Senast ändrad:

Samtalsstöd via familjebehandlarnas servicetelefon

Sedan hösten 2019 har barnfamiljer och ungdomar i Munkedals kommun möjlighet att få samtalsstöd via telefon. Stödet riktar sig till både föräldrar och ungdomar som behöver råd och stöd i frågor kring problem med familjerelationer, konflikter, beteenden, otrygghet med mera. Samtalen dokumenteras inte och familjebehandlarna har tystnadsplikt.

Clarie Engström, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen (IFO) i Munkedals kommun, berättar att servicetelefonen är ett komplement till IFO:s befintliga kontaktvägar.


– Vi ser att det finns ett behov av ett mer lättillgängligt samtalsstöd där föräldrar och unga kan få råd och vägledning i vardagen, berättar Clarie.


Via servicetelefonen har vi möjlighet att ge individuellt samtalsstöd upp till fem samtal och vi behöver inte dokumentera samtalens innehåll. Alla samtal bokas i förväg genom att skicka ett sms till servicetelefonen eller genom att tala in en samtalsförfrågan på telefonsvararen.


Bokningen kan göras dygnet runt. Sedan ringer en familjebehandlare upp inom cirka två arbetsdagar under måndag till fredag.

Så funkar servicetelefonen

  • Telefonnummer till servicetelefonen: 076-695 41 34
  • Samtalsstödet riktar sig till föräldrar i barnfamiljer och äldre barn/ungdomar
  • Samtal bokas i förväg genom att skicka ett sms till servicetelefonen eller genom att tala in på dess telefonsvarare
  • Namn eller ärende behöver inte lämnas vid bokning, men det går bra att lämna önskemål om tidpunkt för samtalet
  • Samtalen omfattas av tystnadsplikt och sker under dagtid måndag till fredag via telefon eller möte
  • Samtalen dokumenteras inte
  • Stödet är begränsat till fem samtal
  • Familjebehandlarna har anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa

Akuta familjeproblem

Vid akuta problem efter kontorstid kan du kontakta socialjouren.


Tipsa webbredaktionen