Vissa träffpunkter i kommunens verksamheter stängs tills vidare

Foto på ett hjärta i guld mot en turkos bakgrund.

Med anledning av mycket hög risk för smittspridning av covid-19 i Sverige har Munkedals kommun beslutat att tills vidare stänga verksamheterna Träffpunkt C-fyran, dagverksamhet Lyckoträffen, Torsdagsgruppen, Träningsgruppen och Anhörig- och frivilligcentralen från och med måndag 16 mars. 

Verksamheterna är stängda tills vidare. Detta är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smittspridning hos utsatta riskgrupper.

 

Information om stängning går ut till verksamhetens deltagare.