Munkedals kommunvapen

Meny

Publicerad: 2020-03-16 15.17

Senast ändrad: 2020-03-16

Utbildning på distans införs för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun

Foto på tangentbord till en dator med en person som trycker på några av tangenterna.

Från och med imorgon tisdag 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas.

Beslutet är fattat på delegation av barn och utbildningsnämndens ordförande. Det är en proaktiv försiktighetsåtgärd med tanke på samhällsutvecklingen av coronaviruset i stort och den riskbedömning som är gjord i kombination med elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildning via distans.


Munkedals kommun står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna och följer deras råd och riktlinjer, vilket i dagsläget inte omfattar stängning av skolor. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs således inte, utan skiftar till att bedriva distansutbildning. Detta beslut omfattar äldre elever som inte är beroende av vårdnadshavares tillsyn i hemmet, vilket minskar risken för vårdnadshavares frånvaro i viktiga samhällsfunktioner. Dessa verksamheter har redan goda digitala förutsättningar för distansundervisning.


Beslutet innebär att elever på Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning generellt inte ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. Undervisningen kommer istället att ske på distans och följa planerat schema, undantaget vissa yrkesutbildningar, samt kortkurser, i samråd med respektive lärare.


För de elever som av någon anledning inte har möjlighet till internetuppkoppling eller på annat sätt har svårt att följa distansutbildning kommer anvisade lokaler och individuella lösningar att erbjudas. Mer information till berörda elever kommuniceras genom skolans ledning eller undervisande personal.


Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna för att arbeta. Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Munkedals kommun som huvudman. I dagsläget finns inget beslut om distansutbildning för högstadiet.


I dagsläget finns inga direktiv från regeringsnivå om stängning av skolverksamhet. Eftersom läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar för om vidare åtgärder skulle behövas i samtliga skolverksamheter.


Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.