Munkedals kommunvapen

Besöksförbud till kommunens vård- och omsorgsboenden

Bild på stoppmärke med hand

Besöksförbud införs från och med 2020-03-19 på vård- och omsorgsboenden i Munkedal efter direktiv från smittskydd Uddevalla.

Den tidigare uppmaningen skärps nu till besöksförbud och gäller alla besökare. Undantag kan enbart ges till de vårdtagare som vårdas palliativt. Bedömning görs från fall till fall.


Besöksförbud innebär att närstående exempelvis inte ska träffa vårdtagare och sätta sig i en kafeteria.


Den tidigare kommunicerade besöksavrådan till kommunens övriga boenden kvarstår.


Mer information om covid-19 (coronavirus)